BRF Essingefjärden, Stora Essingen, Stockholm, består av de tre husen Segelbåtsvägen 10, 12 och 14. Husen ligger på nordöstra delen av ön direkt nedanför busshållplatsen Broparken vid tvärbanans hållplats. Hitta var våra hus ligger på kartan.

Föreningen äger och förvaltar sedan 1998 fastigheten Kv Tvålen 6 där de tre husen ligger. Den består av 69 bostadsrätter och en gemensam ­lägenhet, Kajutan. Föreningen har inga lokaler. Tomten disponeras med tomträtt, avtalet skrivs om nästa gång 2027.

Lägenheterna på Segelbåtsvägen 10 och 12 består av vanliga bostadsrätter medan Segelbåtsvägen 14 är 50+ boende.

Välkommen till BRF Essingefjärden!