Återvinningsrum för källsortering finns på Segelbåtsvägen 12 och 14. Återvinningsrummet på Segelbåtsvägen 14 får enbart användas av boende i hus 14.

Grovsopor lämnas i soprummet på Segelbåtsvägen 12. Vi sopsorterar av allt från glas, batterier, elektronik, tidningar och plast till hushålls- och grovsopor. Kom ihåg att fälla ihop kartonger och lådor samt sortera soporna i rätt behållare.

Matavfall ska komposteras och samlas i bruna papperspåsar som lämnas i kärlen utanför soprummet vid hus 12. 

Kemikalier och annat miljöfarligt avfall, som till exempel målarfärg, kan INTE lämnas i återvinningsrummet utan ska lämnas till återvinningscentral. 

För allas trevnad ber vi er att följa anslagna regler och hålla ordning. Det besparar oss även onödiga utgifter.

Tack på förhand!