Utsikt mot vattnet
Husens balkonger och terrasser är planerade så att alla ska ha utsikt mot vattnet. Det är därför inte tillåtet att sätta upp till exempel gardiner, persienner eller andra täckande skydd på sin egen balkong, så att grannarnas utsikt skyms. Parasoller får inte heller vara ständigt uppfällda. Detta gäller oavsett om balkongen är inglasad eller inte.

Vindskydd och planteringar vid uteplatser
Den som har planer på att anlägga en rabatt eller sätta upp ett vindskydd vid sin uteplats meste inhämta styrelsen godkännande innan man gör förändringen. Tänk på att det inte är tillåtet att fästa något i fasaden pga. risken för fuktskador.

Inglasning
Om du vill glasa in din balkong börjar du med att ta kontakt med styrelsen.

Balkonglådor
Blomlådor ska hänga på insidan av balkongräcket. Tänk på dem som bor under dig när du vattnar.

Grillning
Grillning är tillåtet på balkongerna om du använder gasol- eller elgrill. På grund av lukt och brandrisk får kolgrillar endast användas på anvisad plats på gården vid rotundan nere vid vattnet. Vid grillning på balkonger rekommenderas grill av elektrisk modell.