Vid olycka eller brand ring omedelbart 112

Det är viktigt att ha kunskap om hur man ska agera vid en brand. Här är några punkter man bör tänka på.

Vad gör jag om det börjar brinna i min lägenhet?

  • Om du kan släck branden! De flesta bränder börjar smått och de första två minuterna har du god möjlighet att släcka med rätt utrustning.
  • Ring 112 så fort du kan och begär hjälp av räddningstjänsten. Det tar omkring tio minuter för räddningstjänsten att anlända och kanske ytterligare några minuter att komma in i lägenheten så ett snabbt larm är viktigt. Kom ihåg att ange gatuadress, husnummer och våningsplan samt hur många som bor i lägenheten.
  • Försök stänga in branden i rummet om du inte lyckas släcka den. Stäng alla dörrar mellan dig och branden. När ingen person är kvar ska du lämna lägenheten snarast. Glöm inte stänga dörren till trapphuset efter dig!
  • Om brandgaserna börjar bli täta och irriterande i ögon och näsa SKA du omedelbart se till att alla snabbt utrymmer lägenheten. Viktigt att stänga ytterdörren efter dig mot trapphuset.
  • Vänta på räddningstjänsten vid entrén och meddela insatspersonalen om någon saknas eller att alla har kommit ut ur lägenheten.
  • Använd INTE hissen när ni utrymmer – vid ett strömavbrott blir man inlåst.

 

Vid tillbud, t ex brand på spisen som man släckt själv SKA man ringa 112. Räddningstjänsten kontrollerar att branden inte gått upp i kanalen ovanför spisen och spritt sig i huset. Det är inte säkert att en sådan brand syns i lägenheten. Det är inte falsklarm att ringa efter räddningstjänsten i det läget, tvärtom är det ett ansvarsfullt agerande.

 

Vad gör jag om det brinner hos någon av grannarna?

  • Ring 112 direkt och påkalla hjälp. Därefter kan du försöka hjälpa till att släcka, dock inte på bekostnad av din egen säkerhet! Det är inget krav att man måste ingripa som privatperson.
  • Om det brinner hos grannen kan det finnas brandgaser i trapphuset. Brandgaser är mycket giftiga och kraftigt irriterande på ögon och i halsen och det största hotet om man befinner sig i samma utrymme. 
  • Stanna kvar på den säkraste platsen, inne i din egen lägenhet med stängd lägenhetsdörr. Lägenheten är konstruerad med skydd mot brand från andra lägenheter under minst en timma. Räddningstjänsten hjälper dig ut om det skulle behövas.

 

Vilken betydelse har brandvarnaren?
Brandvarnare är en livräddare eftersom den reagerar på den farliga brandröken och varnar tidigt. Föreningen ansvarar för brandskyddet i husen och styrelsen har därför sett till att det finns minst en fungerande brandvarnare i alla lägenheter. Nya brandvarnare installerades och funktionstestades 2014.

 

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandvarnaren sitter kvar på sin plats samt för att testa den minst två gånger per år och byta batteri vid behov. Om brandvarnaren inte fungerar efter batteribyte meddelas det till teknikansvarig i styrelsen.

 

Mer information finns på:

https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/
http://www.brandskyddsbanken.se/moodle/course/view.php?id=14&number=1