Börja med att kontakta styrelsen om du vill sätta upp markiser. 

Modell, storlek och fäste

Föreningens markiser är gråvitrandiga. Ursprungsmodellen, Dicksen Konstant, typ RC 7562, har utgått och ersatts av Sandatex, sida: 4, design: 242

När det gäller storlek får ingen del av markisen sticka ut utanför balkongräcket. Markiserna får vara så djupa som balkongen är på det smalaste stället. Tänk på att markisen endast får fästas i fönsterkarm eller takstol. Ingen infästning får göras i putsade fasader eller annan fasadbeklädnad.

Kom ihåg att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera om bygglov krävs.