Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenheten enligt stadgarna får du ändra utan tillstånd.

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstiden är 1-2 månader.

Du får inte 

  • Riva väggar, flytta kök/badrum/dörröppningar/bärande väggar – kontakta styrelsen  
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

Byte av köksfläkt – läs mer i föreningens folder för information om byte av köksfläkt.

Fackmannamässigt utförande
Vid reparationer i din lägenhet måste du se till att det görs på ett fackmannamässigt sätt. Mejla gärna föreningens teknikansvarig för råd och tips att bedöma din planerade åtgärd och hur den bäst ska utföras.

Hjälp av fastighetsskötaren
Föreningens fastighetsskötare är Ekströms Allservice, de kan, på medlemmens egen bekostnad, hjälpa till med vissa arbeten i lägenheten, såsom byte av packning i kran, rensning av avlopp, upphängning av tavla, byte av lysrör m m . Dessa arbeten beställer medlemmen själv via  eller via telefon 08-712 69 20. Våra fastighetsskötare heter Simon och Jocke.