För att få möjlighet att lära känna grannarna  arrangerar föreningen två städdagar per år. På våren en lördag eller söndag i slutet av april och på hösten en lördag eller söndag i oktober. De som inte har möjlighet att delta på själva städdagen kan utföra arbeten en dag i anslutning till städdagen. Kontakta styrelsen för information.

Vi brukar träffas på gården vid halv tio och jobba så länge det behövs. Listor på det som ska göras finns i varje port. Vi avslutar med kaffe och grillning i Japanska trädgården. Det brukar vara ett trevligt och lättsamt arbete och ett bra sätt att träffa gamla och nya grannar. Anslag om städdagar sätts upp i entréerna.