Föreningens gräsmattor och grusgångar sköts sommar och vinter av vår trädgårdsmästare Jan Styffe. I hans avtal ingår även att rensa ogräs, räfsa löv och fylla på sand i sandlådan vid behov.  

Föreningen har även en trädgårdsgrupp som består av medlemmar med intresse för vår utemiljö. Trädgårdsgruppen planterar växter och gör det fint kring våra hus och på uteplatsen.

Odlingar, utöver de planteringar och rabatter som sköts gemensamt av föreningens medlemmar vid städdagar och andra tillfällen, ställs på balkonger och uteplatser.

Kontakta trädgårdsgruppen eller styrelsen. om du är intresserad av att ingå i arbetet.