Nyheter

Laddstationer

I takt med den snabba tillväxten av antalet elbilar i samhället ökar även efterfrågan på bostäder anpassade till elbilsladdning. Antalet laddbara bilar har ökat i landet med 31 procent visar statistiken för januari 2020, en ökning från förra året på 94 procent! De flesta nya tjänstebilsavtal som sluts är numera el- och hybridbilar. Vi vet inte hur mer kraftfulla elbilar kommer att påverka och öka körningen men vi vet att laddstationer kommer att behövas. Huvudutmaningen för bostadsrättsföreningar blir att hitta rätt laddlösning för att tillgodose samtliga boendes intressen, fördela kostnaderna rättvist och säkerställa optimal användning av befintligt elnäts kapacitet.

Det statliga initiativet ”Klimatklivet” ersätter i år 50 procent eller max 15 000 kr per plats av installationskostnaden. Priset för tolv laddplatser blir 297 000 kr via Newel. Energimätning, 13 000 kr, för att få fram rätt elpris och -belastning ingår i priset. Medlemmarna informerades om satsningen vid ett informationsmöte den 11 februari. Elen kommer att kunna belastas ägaren till bilen som laddar och tas med på den ordinarie månadsavgiftsavin. Laddplatserna färdigställdes i april och styrelsen ska ta fram förslag till lösningar av turordningsregler och fördelning av platser i framtiden. Mer information kommer!

Kontakta gärna Styrelsen för mer information om projektet!