Nyheter

Årsmötet 2020

Årsmötet har i år, pga. situationen i samhället, skjutits på till den 17 juni. Detta för att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att delta på plats eller fysiskt. Mötet hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, i närheten av Odenplan. Det kommer att kunna följas på plats eller per Teams. Länkar för att delta kommer att mejlas ut i början av juni.

Årsredovisning och andra handlingar kommer att distribueras i brevlådan 14 dagar före stämman.

Tveka inte att kontakta styrelsen för mer information!