Nyheter

Underhållsplan, upphandling

Efter grundligt förarbete inklusive referenstagning beslutade styrelsen den 3 december 2019 att efter årsskiftet upprätta en underhållsplan för 30 år med hjälp av företaget K&B i Göteborg. Kostnaden, 30 000 kr/år, är en engångskostnad.

Representanter för styrelsen och företaget K&B gjorde i februari en inspektion av husen. Själva underhållsplanen kommer att levereras till föreningen i slutet av maj. Underhållsplanen är ett underlag för styrelsen för att bedöma i vilken ordning och när olika reparationer ska utföras. De reparationsarbeten styrelsen beslutar om kommer att upphandlas enligt den vanliga rutinen, att två, tre offerter tas in från olika aktörer.  

Kontakta gärna styrelsen för mer information.