Nyheter

Varför byta radiatorventiler och vad händer nu?

För optimal effekt av fjärrvärmen
I det installationstekniska förslag som Energi- och klimatrådgivningen vid Stockholms stad gjorde i oktober 2018 , som ett underlag till föreningen inför utredningen av en alternativ energikälla, betonades vikten av att göra en injustering av värmesystemet samt en översyn av befintliga radiatortermostater. Redan under vintern 2018-19 byttes ett antal radiatorventiler i fastigheten pga. dålig värme i elementen. Arbetet utfördes av Åsab Energi, som föreningen sedan flera år har ett löpande avtal med om värmeservicen i husen. Beslut togs därefter av teknikansvarig i samråd med Åsab Energi att under hösten 2019 byta samtliga radiatorventiler och termostater. Priset uppgavs till 450 kr per ventil- och termostat enhet inklusive arbete. För att få optimal effekt av fjärrvärmen, den nya energikällan, beslutades även att samtidigt göra en ny injustering av värmesystemet. Att ta in offerter från andra leverantörer var inte aktuellt; arbetet hade ju dessutom påbörjats av Åsab Energi.

Byte av radiatorventiler och termostater utfördes sedan i alla husen i olika etapper under oktober-november 2019. Ganska omgående upptäcktes att de nya ventilerna var av fel storlek. Det medförde att det inte längre gick att varken reglera eller stänga av elementen. I princip samtliga radiatorer har sedan bytet därför stått i öppet läge. Det är anledningen till att många har fått det väldigt varmt inomhus.

Åtgärder
För att komma till rätta med felet kontaktade styrelsen våren 2021 en oberoende VVS-konsult som har rengjort och bytt tillbaka till de gamla ventilerna i några av radiatorerna. Nästa steg är att testa en specialtillverkad förlängningsdel som monteras på de felaktiga nya kortare ventilerna. Detta arbetet sker under hösten 2021. Vi hoppas därefter att systemet ska fungera enligt plan igen.

Stockholm juni 2021

Bo Magnusson
Teknikansvarig, BRF Essingefjärden 1