Nyheter

Styrelsen om föreningens cykelförvaring

Föreningen har sedan länge för få cykelförråd och antalet platser för cykelförvaring inomhus skulle behöva utökas. För att utreda frågan utsåg styrelsen våren 2019 en cykelansvarig som med hjälp av intresserade medlemmar skulle skapa en arbetsgrupp för att komma med förslag till lösningar. Två medlemmar anmälde sitt intresse och gruppen möttes en gång vid en av föreningens städdagar.

De befintliga cykelförråden och entréförråden i husen mättes inför möjliga alternativa lösningar men i och med pandemin pausades gruppens arbete och olika lösningar har istället diskuterats löpande vid styrelsesammanträdena, några har genomförts vid städdagarna. Idéerna som diskuterats är att: 

  • Rensa ut cyklar i de befintliga förråden – detta genomförs i princip vid varje städdag de senaste åren. Omärkta cyklar ställs i ett separat utrymme i tre månader och polisanmäls (enligt de riktlinjer som gäller för att en förening ska kunna rensa ut cyklar). De cyklar som inte hämtas tillbaka av någon har i två omgångar hämtats av Uppsala returcyklar, som renoverar och säljer dem vidare
  • Förvara cyklar i två plan i cykelförrådet i hus 12 – möjligheten har undersökts men går inte att genomföra på grund av för låg takhöjd
  • Bygga ett nytt cykelförråd på föreningens tomt – idén har undersökts men är inte heller möjlig att genomföra eftersom föreningens totala bygglov redan utnyttjas maximalt genom de befintliga byggnaderna
  • Hyra av en extra p-plats i Lärargaraget och bygga om den till cykelförråd – inte genomförbart på grund av de kostnader det medför och att vi inte kan hyra flera platser efter ägarbytet. (Kostnaden är 1 500 kr/månad plus kostnaderna för installation och senare avinstallation av gallerväggar och –grindar)
  • Optimera föreningens övriga förrådsutrymmen – styrelsen har tittat igenom förrådsytorna i alla tre husen och kommit fram till att det enda möjliga extra utrymmet för cykelförvaring är panncentralen i hus 12. Rummet är halvtomt sedan gaspannan avinstallerades och monterades bort för ett par år sedan. (Bland annat trädgårdsmöblerna vinterförvaras där.) Styrelsen anser att en del av ytan kan användas för cykelförvaring men att det inte är lämpligt för förvaring av cyklar som används ofta. Cyklar som inte används men som man vill ha kvar står där nu sedan höstens städdag. De cyklar som rensades ut för att på sikt slängas/säljas till returcykelfirman placeras i kompostrummet i soprummet i hus 12

Välkommen att kontakta styrelsen om du har andra förslag och idéer när det gäller cykelförvaringen!

Varmvattnet kommer att behöva stängas av några timmar under måndag 25 oktober 2021. För att få ordning på golvvärmen i badrummen kommer rören att bytas ut mot större för att förbättra vattencirkulationen.

Hälsningar

Styrelsen

Föreningens gästlägenhet, Kajutan, är belägen på andra våningen i hus 10. Kostnaden är 400 kr/dygn. Nyckeln hämtas (kl 12 ankomstdagen) och lämnas (kl 11.30 sista dagen) i nyckelskåpet mittemot hissen på plan 2. Kontakta någon av de Kajutaansvariga för koden.

Lägenheten består av ett sovrum med dubbelsäng och våningssäng och ett allrum med bäddsoffa, bord, stolar, glas och porslin samt pentry och badrum. Terrassen utanför, Japanska trädgården, med tre olika sittgrupper, kan användas av alla grannar även då gästlägenheten är uthyrd. Vill man ha tillgång till hela terrassen när man hyr Kajutan markerar man det på grinden i trappan som leder upp till trädgården. 

En städfirma städar lägenheten en gång i månaden. Varje gäst städar efter sig så det ser trevligt ut för nästa gäst; städutrustning finns i städskåpet. Kom ihåg att plocka iordning efter dig om du av någon anledning flyttar om möblerna.

Du bokar lägenheten via "Boka Kajutan" på webben. Kontakta Kajutavärdarna, , om du har några frågor, välkommen till Kajutan och Japanska trädgården!

 

Söndag 17 oktober kl 10–13 är det dags för gemensam städdag i föreningen. 

För att skapa mer utrymme i CYKELFÖRRÅDEN vill vi att alla

MÄRKER sina cyklar, både de man använder ofta och de som inte används så ofta men som man vill behålla. Cyklar som inte används men ska behållas kommer att ställas i Pannrummet i hus 12. OMÄRKTA cyklar sparas i tre månader och lämnas därefter till Uppsala returcyklar, som rustar upp och säljer vidare.

En CONTAINER kommer som vanligt att stå utanför hus 14 i helgen för den som vill rensa lägenhet, förråd, balkong eller altan.

Vi avslutar städdagen med SOPPA i trädgården.

Vi ses på söndag!

Styrelsen

Tid: Torsdagen den 10 juni kl 18-20 2021

Plats: Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm


Kallelse och handlingar

Övrigt

  • Hör av dig till styrelsen om du vill ha handlingarna utskrivna.
  • På grund av restriktionerna gäller fortfarande begränsat antal personer på plats i lokalen, vi hoppas därför att så många som möjligt deltar digitalt.
  • Fullmakter ska vara styrelsen tillhanda senast dagen före stämman.

Välkommen till årets årsstämma!

Styrelsen