Nyheter

Från och med april månad höjs samtliga parkeringsplatser. Platserna i vårt garage samt i parkeringshuset under Tvärbanan kommer att kosta 1600 kr/ månad och uteparkeringarna 960 kr/månad.

Tilläggen för elförbrukning ändras inte i nuläget men så fort vi har den tekniska lösningen på plats kommer vi, som vi tidigare informerat om, införa att  varje medlem betalar för sin egen individuella elförbrukning. 

 

Styrelsen

 

Måndagen den 5 februari är samtliga medlemmar välkomna på möte i Kajutan kl 19-00-20.30.

Styrelsen kommer att kort informera om det planförslag  som byggnadskontoret har tagit fram för vår granntomt, Ångtvätten 16. Det kommer också att finnas möjlighet för medlemmarna att framföra synpunkter på planförslaget.

Styrelsen kommer, som vi tidigare informerat om, att lämna in ett yttrande avseende byggplanerna. Har du synpunkter och/eller förslag som du vill framföra till styrelsen, skicka gärna dessa via mejl till  senast onsdagen den 7 februari.

 

Välkomna/ Styrelsen 

 

 

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för Ångtvätten 16 m fl i stadsdelen Stora Essingen. Planförslaget innebär att "ett område norr om Alviksbron på Stora Essingen utvecklas till en blandad, levande och trygg stadsdel med ett nytt kvarter med ca 200 bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola".

Detta område är där det hus, som tidigare kallades Lärarnas hus, står idag.

Styrelsen ska ta ställning till ett eventuellt svar med synpunkter utifrån föreningens intresse. Alla medlemmar som är intresserade kan ta del av planförslaget fram till 12 februari i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Den medlem som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen och de ska ha inkommit senast den 12 februari till

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm eller via E-post:  . Ärendets diarienummer är 2020-11437

OBS. Styrelsen tar inte emot några synpunkter!  

 

Vänligen Styrelsen

På julaftonen var ett omfattande polispådrag inne i parkeringshuset under Tvärbanan, där flera av föreningens medlemmar hyr parkeringsplats.

Flera polisbilar och minst 2-3 gripna. En gäst på väg till julaftonsfirande i hus 10, såg genom den öppna garagedörren minst två personer med handfängsel . Styrelsen har ingen mer information om detta, men uppmanar de medlemmar som har bilar i garaget att kolla så att inget är stulet eller trasigt. 

God fortsättning / Styrelsen