Nyheter

Uppdaterad garagepolicy

Styrelsen har beslutat att föreningen ska ha fyra olika köer till parkeringsplatser och garage. I och med det är också föreningens garagepolicy uppdaterad.

Läs mer på webbsidan, under rubriken Mitt boende, Garage och P-platser.

Styrelsen