Nyheter

Markarbeten vid hus 12

Bästa medlemmar,

Som ni förmodligen har noterat, pågår det markarbeten vid hus 12. Styrelsen har, efter viss efterforskning, fått veta att det är Stockholm Vatten som arbetar med att laga en trasig pumpstation. Denna information fick vi inte i förväg på grund av någon brist i kommunikationen hos Stockholm Vatten. 

Vi hoppas att det inte ska skapa för mycket olägenheter för oss medlemmar och att arbetet ska gå fort.

Trevlig helg 

Styrelsen